Amit az emelt szintű tárgyak választásáról tudni érdemes a 10. évfolyam diákjainak

Beszámoló a 2023. május 18-i iskolai tájékoztatóról.

A Nat 2020-hoz kapcsolódó köznevelési törvény előírásai miatt a diákoknak heti 34 órája lehet a 11. évfolyamon (kéttannyelvű tagozaton 36), ennek következtében például a természettudományos tantárgyak óraszáma úgy alakul, hogy azoknak a diákoknak, akik nem választanak emelt szintre természettudományos tárgyat (biológia, fizika, kémia), heti 2 darab projektalapú természettudomány elnevezésű órája lesz. Azon tanulóknak, akik természettudományos tárgyat választanak emelt szinten, azoknak heti 4 órája lesz az általuk választott tantárgyból, de nekik nem kell természettudomány órára járniuk.

Maximum 2 tantárgyat lehet emelt szintre választani, és a külön tantárgycsoportokból (A, B és C sáv) kell összeállítani, azaz ugyanabból a sávból nem lehet két tantárgyat választani. A létrejövő csoportok minimum 10 főtől indulnak el.

Egyes orientációknak vannak bizonyos megkötései az emelt tárgyak választásával kapcsolatban:

  • Kéttannyelvű tagozat:

Az angolt mint tárgyat nem kell megjelölni, hiszen eleve bele van építve a tantervbe, ugyanakkor lehet célnyelven is tantárgyakat (történelem, matematika, biológia) felvenni.

  • Speciális angol, spanyol, és német orientáció:

Az adott speciális nyelvek már eleve emelt óraszámúak, azokat nem lehet, nem kell választani.

  • Humán és idegen nyelvi orientáció:

A következő felsorolt tantárgyakból az egyiket kötelezően kell választani: magyar, történelem, angol vagy a második idegen nyelv.

  • Matematika – angol orientáció:

Matematikát vagy angolt kötelező emelt szinten választani.

  • Haladó német:

A német eleve emelt óraszámú, azon kívül lehet majd választani, azaz a németet nem kell bejelölni a folytatáshoz.

Az általános tantervű osztálynak, a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációs csoportnak és a természettudományos orientációnak nincsenek megkötései az emelt tantárgy kiválasztása kapcsán, de fontos megemlíteni, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret orientáción sem kell ezt a tantárgyat bejelölni, 11-12.-ben heti 2 órában foigják majd tanulni az erre az orientációra járók.

Az iskola vezetősége azt tanácsolja a diákoknak, hogy jól gondolják a döntésüket. Vegyék figyelembe az eddigi teljesítményüket, az érdeklődési irányukat és a saját teherbírási képességüket.

Emellett arra is figyeljenek, hogy a felsőoktatási intézményeknek milyen feltételei vannak az egyes szakokon. (Ebben nagy segítségünkre van a felvi.hu.) Emellett olvassátok el az iDeák cikksorozatát a 2024-es érettségi-felvételi változásokról: az új pontszámításról, az új érettségi tantárgyakról és a hagyományos érettségi tantárgyak változásairól.

Az emelt szintre való jelentkezés papír alapon történik, és május 26-án, azaz pénteken kell leadni, a jelentkezéseket az osztályfőnökök gyűjtik. 

Hozzászólások
Nagy Noémi
+ posts