A gólyaheti adományok sorsa

A Deákban már hagyománnyá vált a gólyahét során adományokat gyűjteni. A 9.-es osztályok közötti versenybe az itt szerzett pontok is beleszámítanak, de az adományozás lehetősége természetesen mindenki előtt fennállt. Iskolai szinten rengeteg adományt sikerült összegyűjteni, ebben az évben a közösen gyűjtött ruhák, játékok, könyvek és élelmiszerek az SZMJVÖ Bölcsödei és Gyermekjóléti központja Család-és Gyermekjóléti Központ számára lettek felajánlva. A központvezetőnek, Megyesi Máriának tettem fel pár kérdést az intézmény munkájával, illetve az adományokkal kapcsolatban.

A kép csak illusztráció.

Hogyan lehetne röviden összefoglalni, amivel foglalkoztok?

A Család- és Gyermekjóléti Központunk az egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat biztosítja. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység keretében a központunk esetmenedzsereinek feladata a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Az esetmenedzselés tervezett, komplex segítő tevékenység. Mindemellett Központunk a szociális segítőmunkát kiegészítő speciális szolgáltatásokat, tanácsadásokat is biztosít, mint pl.: jogi, pszichológiai, ifjúsági, életvezetési, addiktológiai és mentálhigiénés irányultságú pedagógiai tanácsadás, családkonzultáció, utcai szociális munka, kórházi szociális munka, mediáció, kapcsolattartási ügyelet, jelzőrendszeri tanácsadói tevékenység és óvodai és iskolai szociális munka. 

Ha valakinek segítségre van szüksége, kihez fordulhat?

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat minden településen működik, szolgáltatásai ingyenesen és önkéntesen igénybevehetők. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célcsoportja a 0-99 éves korosztály. Az ügyfelek általában életvezetési képességeik terén hátrányban vannak, a mindennapi életben olyan egészségügyi, szociális, mentális, vagy egyéb hátránnyal küzdenek, mely komplex támogatást, esetleg fejlesztést igényel a gyermekek megfelelő testi, lelki, erkölcsi fejlődésének biztosítása érdekében. A Szolgálat támogatja azokat a felnőtt lakosokat is, akik életvezetési és egyéb szociális problémával küzdenek, annak érdekében, hogy személyiségük és testi-lelki épségük megóvásra, illetve fejlesztésre kerüljön. Szegeden a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Sás utca 2. szám alatt található, ahol az intézmény nyitvatartási idejében – hétfő-kedd-csütörtök: 7.30-15.30, szerda: 7.30-17.30 – családsegítő munkatársak fogadják az intézménybe érkező ügyfeleket.

A Központ speciális szolgáltatásaként működik 2018-tól az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. Célcsoportja a 3-18 éves korosztály, a járásban minden köznevelési intézményben – jogszabály által kötelezően ellátandó feladatként – együttműködési megállapodásban rögzített szolgáltatást biztosítja intézményünk. A Deák Ferenc Gimnáziumban 2021. november 1-jétől ezt a feladatot Bakó Nóra, szociális munkás látja el. Az óvodai és iskolai szociális segítő kiemelt feladata az egyéni tanácsadás a tanulóknak és szülőknek az iskolai és egyéb élethelyzetek nehézségeiben, mint például: tanár-diák konfliktus, szociális problémák rendezése, pályázati tanácsadás, közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban; diákok-szülők delegálása különböző szakszolgálatokhoz (Például: családsegítő, egyéb speciális tanácsadó helyek, ifjúsági irodák, gyámügy, foglalkoztatási hivatal, drogambulancia és egyéb rehabilitációs intézmény stb.)

Mit terveztek a Deákban gyűjtött adományokkal?

A Család- és Gyermekjóléti Központ hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő ellátott gyermekei és családjai nevében ezúton is köszönjük a Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak, azok családjaiknak és az intézmény pedagógusainak az adománygyűjtésben nyújtott lelkiismeretes munkáját. A felajánlásoknak köszönhetően nagy mennyiségű ruha, játék, tartós élelmiszer, tisztító és tisztálkodási szer adományban részesíthetjük a családokat. 2021. október 20. napján egy jótékonysági akció keretében ruhaosztást szerveztünk, melyre az ellátásunkban lévő családokat invitáltuk, így saját és gyermekeik számára tetszés szerint válogathattak ruhákat. Az adománygyűjtési akciónk tovább folytatódik, egyéb partnerszervezetek bevonásával. Reményeink szerint az összegyűlt adományokat – játékok, könyvek, plüssök, tartós élelmiszerek – egy adventi családi délután alkalmával, ünnepélyes keretek között, személyre szólóan kívánjuk átadni a családoknak, mely rendezvényre a partnerszervezetek képviselőit vagy az általuk delegált személyeket is szeretettel várjuk. 

Aki segíteni szeretné a munkátokat, hogyan teheti meg? 

Intézményünk egész évben folyamatosan gyűjt és közvetít adományokat. A felajánlásokat (ruha, játék, élelmiszer, tisztító- és tisztálkodási szer) intézményünk telephelyén, Szegeden, a Sás utca 2. szám alatt fogadjuk. A bútor, háztartási és elektronikai eszközök tekintetében, előre egyeztetett időpontban segítséget tudunk nyújtani a felajánlást nyújtó személytől közvetlenül a felajánlásban részesülő személy részére történő elszállításban.

Intézményünk – járványügyi korlátozásokat kivéve – prevenciós tevékenységei közé tartozik Családi Napok, Egészségnapok, Ünnepekhez kötődő rendezvények, nyári gyermekfelügyelet és egyéb gyermek- és ifjúsági csoport és közösségi rendezvényeknek a megvalósítása. A programok megvalósításában minden segítő kéz munkája jól jön, így szívesen látjuk a közösségi szolgálat, illetve önkéntes munka keretében hasznosan tevékenykedő fiatalokat.  

Az intézményben több mint 600 gyermekkel foglalkoznak, akik életét a deákos adományok kicsit megkönnyítették. Mint az feljebb is olvasható, az adományokat egész évben várják, illetve, ha valaki önkéntes munka vagy a közösségi szolgálat keretein belül szeretne hozzájárulni a munkájukhoz, azt is megteheti.

További információ az intézmény honlapján érhető el.

Hozzászólások
+ posts