A Deák Gimnázium házirendje a digitális oktatás idejére

A kormány hétfői bejelentésének értelmében november 11-étől, azaz szerdától 8. osztály felett digitális tanrend lép életbe. Ehhez a Deák Ferenc Gimnázium is igazodott, és a vezetőség a tanári kar segítségével kidolgozta az iskola házirendjét és etikettjét az online órákra.

A házirend a tanárokra és a diákokra egyaránt vonatkozik, akárcsak az iskolában. A tanárokra a következő szabályok érvényesek:

 1. A tanár minimum heti egy órát/csoport jelöljenek ki kontakt/online óraként. Kivétel: a heti 1 és 0.5 órás tantárgyak. Ezt a kijelölt az időpontot – lehetőség szerint – jelöljék be a tanárok a Google naptárba is. Az élő óra lehet youtube-ra felvett óra is, de ehhez adjunk konzultációs időszakaszt is.
 2. A tanár kizárólag csak az órarend szerinti időpontban tarthat online órát, és kizárólag ebben az időpontban írathat kötött idejű dolgozatot.
 3. A tanár az online élő órára a Google Meet felületét használja – minden Classroomnak kell, hogy legyen egy beállított Meet-linkje, amit, ha a tanár jóváhagyja, a diák is lát.
 4. Tananyagot megosztani, és feladatot kiadni csak 7:30 és 16:00 között lehet azon a napon, amikor a diáknak órarendi órája van. Amennyiben a feladatot a tanár máskor készíti el, használja a Classroom ütemezés funkcióját.
 5. A beadott feladatokra – legalább minimális – visszajelzést küldjön a tanár a diáknak.
 6. A tanár a diák online óráról való hiányzását jegyezze fel, szükség esetén szankcionálja (lásd “A diákokra vonatkozó szabályok” részt). Hiányzás esetén a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt, aki eljár hivatalos e-mail formájában a szülőnél. Amennyiben a helyzetet nem sikerül kezelni, a diák továbbra sem vesz részt az online oktatásban, az osztályfőnök hivatalos e-mail-ben tájékoztatja a vezetőséget hétfői tanítási napokon, az előző hétre irányulóan.

A diákokra vonatkozó szabályok

 1. Az előre bejelentett online órákon való megjelenés kötelező, a tanórai etikett betartásával (megfelelő öltözék, evés mellőzése).
 2. A tanórán való meg nem jelenést a tanár feljegyzi, ha a diák nem tud elfogadható magyarázatot adni a meg nem jelenésére, a 6. pontban foglaltak szerint jár el.
 3. A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
 4. A diák a tanáraival való kapcsolatra az egységes, iskolai Google felhasználóját használja, és a Classroomon keresztül vagy az iskolai e-mail címén tartsa vele a kapcsolatot.

Az online órák etikettje

 • Az online órák kezdési idejére mindenkinek fel kell öltözni, mintha valóban belépne az osztályterembe, a résztvevők elfoglalják az otthonukban kialakított kis home office-okat, bekészítve az eszközöket, füzetet, ami kell.
 • A kamerákat KÖTELEZŐ bekapcsolni, mindvégig úgy tartani, hiszen az online óra ugyanolyan tanítási óra, mint a valós, csak sok helyről bejelentkezve “töltjük meg” a classroomot. A mikrofont a bejelentkezéskor kötelező bekapcsolni, a továbbiakban pedig a használatára vonatkozóan a szaktanár utasításait kell követni.
 • A tanóra ideje alatt nem lehet mással foglalkozni, nem lehet enni, a home office helyét elhagyni, mindenkinek látszania kell mindvégig, megfelelő testhelyzetben.
 • Az órai kommunikáció a szokott módon történik, a tanár kérdéseire válaszolnia kell a diákoknak, a szokott udvariassági formulákkal.
 • Ha valakinek problémája akad a tanóra idején, azt jeleznie kell az órát vezető tanárnak, anélkül senki nem távozhat az online térből.
 • A beadandó feladatokat megfelelő, a feladatvégrehajtáshoz arányosan illeszkedő határidővel kell a tanároknak kiadni.
 • Az elkészült feladatokat a tanár értékeli, visszajelzést ad a diákoknak. (Nem köteles mindig mindenki beadott munkáját leosztályozni, lehetséges szúrópróba-szerűen is értékelni.)
 • A diák a feladatokat csakis a classroom alkalmazásaival (a gördülő menüből kiválasztva) küldheti be, nem emailben, nem máshol, nem egyéb fájlformátumban (a tanár nem köteles fájlkonvertálásra).
 • A tanár-diák kommunikáció csak a hivatalos classroom felületén zajlik. A tanárok munkanapokon 16:00-ig állnak rendelkezésre. Ezután csak másnap lesznek elérhetők.
 • A diák Kedves Tanárnő v. Tanár Úr megszólítással kezdi a kommunikációt.
 • Ha a tanár kérdést tesz fel írásban a classroom felületén a feladatmegoldásokra stb. vonatkozóan, arra a diák köteles válaszolni.
 • A tanár-tanár kommunikáció is a hivatalos, G-felületen zajlik levelezés vagy G-chat formájában.
 • Az online értekezletek (össztanári és munkaközösségi) is a hivatalos felületen zajlanak.
A kézfeltartás funkciót a Google novemberre-decemberre ígéri Forrás: SDPBC Department of Ed Tech
Hozzászólások
+ posts