Pedagógusnapi köszöntő

Tisztelt Tanáraink! 

Pedagógusnap alkalmából szeretnénk őszinte tiszteletünket kifejezni és köszönetet mondani az iskola diákjai és Diákönkormányzata részéről. 

Ma Tanárainkat ünnepeljük. Tanárainkat, akik miatt az iskolai diákévek emlékezetessé válnak, akikre az évek múlásával is nagy szeretettel gondolunk vissza. Szép hivatás az Önöké. Mindannyian tudjuk, hogy egy közösség értékét a benne élő, benne dolgozó tagok határozzák meg. Egy iskola értékét a benne tanító pedagógusok értéke adja. Ezért olyan fontos Tanáraink személyisége, hiszen ők azok, akik számunkra utat mutatnak, inspirálnak bennünket az általuk tanított tantárgy iránti szenvedélyükkel. De nem csak tárgyakat tanítanak nekünk. Ők azok, akik a mindennapokban szinte láthatatlanul végzik feladatukat és mégis bennünk élnek, hiszen ott élnek a gesztusainkban, a mozdulatainkban. Alakítják, formálják gondolkodásunkat, cselekedeteinket. A pedagógus életforma nem csak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt. 

Talán kijelenthetjük, hogy még soha nem volt ilyen küzdelmes, ennyi kihívást jelentő az oktatás, mint az elmúlt néhány hónapban. Bár sokan hittük és bíztunk abban, hogy az online oktatás már működőképes, a sors helyzetbe hozott minket és más választás nem lévén, fel kellett nőnünk ehhez a feladathoz. Tanáraink és a mi részünkről is hatalmas türelmet és alkalmazkodást igényelt a feladat megoldása, de azt hiszem, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, sikerült. 

Nem elég, hogy a társadalom morális problémáit is egyre gyakrabban kell kezelni az iskolában, ehhez társult most egy olyan helyzet, ami mindannyiunkat próbára tett. 

Azt gondolom, hogy az idei tanévben minden eddiginél időszerűbb és indokoltabb a köszönet és a hála kifejezése Tanáraink és az iskola személyzete iránt, hiszen nekik köszönhetően, együttes erővel sikerült az akadályokat leküzdeni. 

Az érettségi előtt álló diákok leérettségiztek és ha minden igaz, az év végi jegyek is lezárásra kerülhetnek néhány nap múlva. 

Tudniuk kell, hogy az, hogy mi, diákok, hogyan emlékszünk majd vissza a Deák Gimnáziumra, az túlnyomórészt Önökön múlik. Sokunk számára Önök jelentik a példaképet, akit követni szeretnénk, a mércét, ami alapján élni akarunk. Az Önök munkája nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen. Megosztják velünk a tudásukat, ismereteiket, ugyanakkor iránytűt is biztosítanak, hogy a sok információ között eligazodhassunk. Értékeket adnak át nekünk, hogy a jövő generációjaként megállhassuk a helyünket a világban. Teszik ezt a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a munkájuk iránti elkötelezettséggel.

Megtanítanak bennünket arra, hogy az iskolából kilépve az életben is boldoguljunk.

George Orwell-t idézve: “A legjobb tanár éppen az, aki lassanként feleslegessé teszi magát.”

Ezúton szeretnék a DEÁK-os diákok és az iskola Diákönkormányzata nevében köszönetet mondani az idei évben mutatott kitartó munkájukért és azért a sok szeretetért és gondoskodásért, amit irántunk tanúsítottak. 

Rakitta Milla, a Diákönkormányzat elnöke

Hozzászólások