Érettségi 2020 – jó tanácsok tantárgyanként

A jövő héten kezdődő írásbeli érettségire való felkészülést próbáljuk megkönnyíteni Nektek a tanárainktól érkező, 2020-ra aktualizált, tantárgyakra bontott segítséggel.

MTI fotó: Bruzák Noémi

Magyar nyelv és irodalom

Középszint:

– Két feladatlapot kapsz, összesen 240 perc áll rendelkezésedre. Ebből 90 perc a szövegértés és érvelő vagy gyakorlati szövegalkotás, 150 perc a műértelmezés vagy összehasonlítás.

– Helyesírási szótár használható, amely A magyar helyesírási szabályzat 12. kiadására épül.

– Ha valaki otthon felejti a sajátját, nincs gond, mert a teremben lesz közös használatra néhány példány – de inkább legyen saját példányod!

– Más segédeszköz nem használható.

– Több tollat, enni- és innivalót vigyél magaddal (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) a vizsgára!

– Mielőtt elkezded a feladatok megoldását, olvasd el figyelmesen, mit is várnak el tőled!

– Ceruzával nem lehet írni, csak a piszkozatot, amelyet a vizsga végén át kell húzni.

– Ha pótlapra írsz, egyértelműen jelöld, melyik a tisztázat és melyik a piszkozat!

– Mind a két rész végén legyen időd átnézni a feladatlapot és a fogalmazást!

– Sok sikert! 

Emelt szint:

– Egy feladatlapot (szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor, illetve szövegalkotási feladatok) kapsz, amelyre 240 perced van.

– Te osztod be az idődet – jól gazdálkodj vele!

– A vizsga helyszínére vigyél magaddal érvényes fényképes igazolványt!

– Helyesírási szótár használható, amely A magyar helyesírási szabályzat 12. kiadására épül.

– Más segédeszköz nem használható.

– Több tollat, enni- és innivalót (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) vigyél magaddal a vizsgára!

– Mielőtt elkezded a feladatok megoldását, olvasd el figyelmesen, mit is várnak el tőled!

– Ceruzával nem lehet írni, csak a piszkozatot, amelyet a vizsga végén át kell húzni.

– Ha pótlapra írsz, egyértelműen jelöld, melyik a tisztázat és melyik a piszkozat!

– Sok sikert!

Matematika

Mindkét szinten:

– Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

– A dolgozatot tollal írd, az ábrákat ceruzával is rajzolhatod. Az ábrákon kívül a ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúzol, akkor az nem értékelhető.

– Figyelmesen, többször olvasd el a feladatokat, ha lehet ellenőrizz, a feltett kérdésekre válaszolj!

– Az üresen hagyott részeket a dolgozat beadása előtt ki kell húzni.

– A tisztázati (tehát értékelésre szánt) és a piszkozati (nem értékelhető, firka) lapok számát a dolgozat 1. oldalán  fel kell tüntetni.

Középszint:

– Minden oldalon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, osztályát.

– A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint  oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

– A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja, a megoldást csak akkor kell részleteznie, ha erre a feladat szövege utasítást ad! A vizsgadolgozatokat a 45 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.

Emelt szint:

– Minden oldalon fel kell tüntetni a vizsgázó kódszámát (azonosítóját).

– A vizsgázó a rendelkezésére álló időt (240 percet) tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Történelem

Középszint:

– Egy feladatlapot kapsz, a megoldásra 180 perced van.

– Csak az új történelematlaszt lehet használni: Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903.

Emelt szint:

– Két részből áll a vizsga, de a két feladatlap kitöltése között nincsen szünet.

– Az első feladatlap a rövid feladatokat tartalmazza, ennek kidolgozására 100 perced van. Semmilyen segédeszközt nem használhatsz!

– A második feladatlapban az esszéfeladatokat kell megoldanod. Erre 140 perced van.

– Csak az új történelematlaszt lehet használni: Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903.

– A vizsga helyszínére vigyél magaddal érvényes fényképes igazolványt!

Tipp:

– Használd ki az időt, ne hagyj üresen válaszhelyeket!

– Ha a feladat egyetlen fogalmat vár, csak egyet írj be!

– Ügyelj a helyesírásra, mert a kerettantervi nevek, fogalmak stb. csak pontos helyesírással értékelhetők!

– Az esszéknél ne lépd túl a megadott helyet!

– Több tollat, enni- és innivalót (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) vigyél magaddal a vizsgára!

Angol nyelv

 Középszint:

– 4 feladatlap kitöltésére az alábbiak szerint van idő: I. olvasott szövegértés 60 perc, II. nyelvhelyesség 30 perc, III. hallott szövegértés 30 perc, IV. íráskészség 60 perc.

– Minden feladatlap kitöltésekor figyelmesen olvasd el, hogy mi a feladat, és csak akkor kezdj hozzá, ha megértetted, mit kell csinálnod.

– A megoldásokat a megjelölt helyre írd be! Csak egy megoldást írjál minden helyre! Ha javítani szeretnéd a megoldásodat, olvashatóan tedd! Félreérthető/kétértelmű betűt/írást nem fogadnak el.

– Minden vizsgarész befejeztével a kész feladatlapot be kell tenned a borítékba.

– A 3. rész kivételével a feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.

– A hallott szövegértés résznél kétszer hallod majd a szövegeket. Érdemes először teljesen a hallott anyagra koncentrálni, és csak a másodiknál kitölteni a feladatlapot.

– Csak az íráskészséghez használhatsz nyomtatott szótárt. Érdemes sajátot hozni, hogy ne kelljen várni a vizsgateremben lévő szótárakra.

– Az íráskészség feladatnál két levelet kell írnod a megadott szempontok szerint. Minden irányító szempontról írjál!

– A dolgozatot tollal kell írni. Több tollat is vigyél magaddal!

Emelt szint:

– Szintén négy része van a vizsgának: I. olvasott szövegértés 70 perc, II. nyelvhelyesség 50 perc, III. hallott szövegértés 30 perc, IV. íráskészség 90 perc.

– A vizsgára vigyél magaddal fényképes igazolványt!

– A feladatlapra csak a kódszámodat (azonosítódat) írd rá, a nevedet ne!

– Minden vizsgarész befejeztével a kész feladatlapot be kell tenned a borítékba.

– Figyelmesen olvasd el, mi a feladat, és csak akkor kezdj hozzá, amikor megértetted, mit kell csinálnod!

– Ha javítani szeretnéd a megoldásodat, olvashatóan tedd! Félreérthető/kétértelmű betűt/írást nem fogadnak el.

– Csak az íráskészséghez használhatsz nyomtatott szótárt. Érdemes sajátot hozni, hogy ne kelljen várni a vizsgateremben lévő szótárakra.

– Az íráskészség feladat két részből áll, egy rövidebb és egy hosszabb fogalmazásból. Érdemes a piszkozati lapon vázlatot készíteni arról, hogy miről szeretnél írni. Utána sokkal könnyebb lesz végleges formába önteni. Minden irányító szempontról írjál! Ha készítettél piszkozatot, azt jelölnöd kell a dolgozat fedőlapján.

– A dolgozatot tollal kell írni. Több tollat is vigyél magaddal!

Második idegen nyelv

Középszint:

– Négy feladatlapot kapsz: az I. (60 perc) olvasott szöveg értést, a II. (30 perc) nyelvhelyességet, a III. (30 perc) hallott szöveg értést a IV. (60 perc) íráskészséget ellenőrző feladatokat tartalmaz.

– A II. és a III. feladatlap megírása között van 15 perc szüneted.

– Segédeszközt (nyomtatott szótár) csak a IV. feladatlaphoz lehet használni.

– Több tollat, enni- és innivalót (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) vigyél magaddal a vizsgára!

– A III. feladatlapot kivéve a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges.

– Ha pótlapra írsz, egyértelműen jelöld, melyik a tisztázat és melyik a piszkozat.

Emelt szint:

– Négy feladatlapot kapsz: az I. (70 perc) olvasott szöveg értést, a II. (50 perc) nyelvhelyességet, a III. (30 perc) hallott szöveg értést a IV. (90 perc) íráskészséget ellenőrző feladatokat tartalmaz.

– A II. és a III. feladatlap megírása között van 15 perc szüneted.

– Segédeszközt (nyomtatott szótár) csak a IV. feladatlaphoz lehet használni.

– Több tollat, enni- és innivalót (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) vigyél magaddal a vizsgára!

– A III. feladatlapot kivéve a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges.

– Ha pótlapra írsz, egyértelműen jelöld, melyik a tisztázat és melyik a piszkozat.

– A vizsga helyszínére vigyél magaddal érvényes fényképes igazolványt és a behívó leveledet!

Földrajz

Középszint:

– Minden oldalon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, osztályát.

– A vizsgázó az I. (20 perc) és a II. (100 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

– A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg.  A vizsgadolgozatokat 20 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására. A második feladatlapra 100 perced van.

– Bármilyen középiskolai földrajz atlaszt használhatsz. Ajánlom a Cartographia Kiadó atlaszát! Ezen kívül használhatsz még számológépet, körzőt, vonalzót! 

Biológia

Középszint:

– Minden oldalon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, osztályát.

– 120 perc van a feladatok tetszőleges sorrendű megoldására.

– Ha javítasz, az egyértelmű legyen! A hibás választ át kell húzni, a jónak vélt megoldást mellé írni. Tesztfeladatnál még véletlenül se próbáld a megoldás betűjelét átírni! Húzd át, és a négyzetben írd mellé a jót!

– A feladatlap 80 pontos, minden pont végül 1,25 pontot ér az átszámítás után!

– Zárt végű (teszt) kérdést véletlenül se hagyj megválaszolatlanul – legalább ennyit mindenképp ellenőrizz a beadás előtt! Hibás válaszért pontlevonás nem jár.

– Számológépet (szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas verziót) lehet használni!

– Tartalék toll, enni-, innivaló (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) legyen nálad!

– Fényképes igazolványt hozz magaddal – nem biztos, hogy az első órán felügyelő tanár név szerint ismer.

Emelt szint:

– A személyi igazolványodat (vagy jogosítványt / útlevelet) vidd magaddal!

– Minden oldalon fel kell tüntetni a vizsgán kapott azonosítót – név nem szerepelhet a dolgozaton!

– 240 perc van a feladatok tetszőleges sorrendű megoldására.

– Ha javítasz, az egyértelmű legyen! A hibás választ át kell húzni, a jónak vélt megoldást mellé írni. Tesztfeladatnál még véletlenül se próbáld a megoldás betűjelét átírni! Húzd át, és a négyzetben írd mellé a jót!

– Zárt végű (teszt) kérdést véletlenül se hagyj megválaszolatlanul – legalább ennyit mindenképp ellenőrizz a beadás előtt! Hibás válaszért pontlevonás nem jár.

– Számológépet (szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas verziót) lehet használni! Emelt szinten tényleg kellhet is – itt előfordulhat nem feltétlenül fejben kiszámolható feladat.

– Alaposan gondold át, melyik választható feladat a szimpatikusabb. Az esszénél az irányító kérdésekre adott válaszokért adnak pontokat – hiába írsz sok okos gondolatot az adott témakörben, ha nem volt ezekre vonatkozó kérdés, pont sem jár értük! (Ha nem különösen indokolt, ne térj el az irányító kérdések sorrendjétől a válaszadáskor – sokkal áttenkinthetőbb a javítónak.)

Fizika

Középszint:

– Az írásbeli 120 perces és két részből áll.

– Az első rész feleletválasztós kérdésekből (20 kérdés) a második rész 4 összetett feladatból áll, melyek közül 3-at kell megoldani. A 4 feladat közül kötelező a számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat,  és választhat a vizsgázó a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül.

– Az írásbelin függvénytáblázat és számológép használható.

– Érdemes figyelni az időbeosztásra, elég kevés a 120 perc.

– A tesztkérdésben nagyon oda kell figyelni a feladat szövegére, sok esetben az apró részletek fontosak.

– A számolásos feladatoknál fontos a mértékegységre is figyelni kell, át kell-e váltani, milyen mértékegysége van a számított mennyiségnek.

– Ha ábrázolni kell mérési adatokat, akkor csak a pontos ábrázolás fogadható el. A tengelyekre fel kell írni azt, hogy mit és minek a függvényében ábrázolunk.

Kémia

Emelt szint:

– A vizsga helyszínére vigyél magaddal érvényes fényképes igazolványt!

– Több tollat, enni- és innivalót (az evés-ivást egészségügyileg biztonságosan oldd meg) vigyél magaddal a vizsgára!

– Engedélyezett segédeszköz a négyjegyű függvénytáblázat és a nem programozható zsebszámológép.

– Egy feladatlapot kapsz, a megoldásra 240 perced van, minden feladatot meg kell oldani.

Tippek:

– Figyelmesen, többször olvasd el a feladatot, a kérdésekre válaszolj, és azt a kért formában tedd (összegképlet, szerkezeti képlet, egyenlet, ionegyenlet)!

– Figyelj a jelölésekre, töltésszámokra, mértékegységekre, a számítási feladatoknál a megfelelő adatpontosságra!

Informatika

Időtartama: 180 perc

Elérhető pontszám: 120 pont

A gyakorlati vizsga feladatai:

TémakörAjánlott időElérhető pontszám
Szövegszerkesztés60 perc40 pont
Prezentáció vagy Weblapkészítés(és egy kis grafika)40 perc30 pont
Táblázatkezelés50 perc30 pont
Adatbázis-kezelés30 perc20 pont

FONTOS! Az informatika érettségin nem teheted a géped elé a személyes büfédet, éhségedet a folyosón csillapíthatod.

Néhány tanács:

– Ha hozzáfogsz egy új feladathoz, azonnal mentsd el a megfelelő néven, a megfelelő helyre!

– Sűrűn ments! (CTRL+S)  

– Ha technikai problémád adódik, azonnal jelezd a felügyelő tanárnak!

– A mintákat mindig alaposan figyeld meg, hasonlítsd össze a feladatban leírtakkal és a saját megoldásoddal.

– Segédeszközként tollat és vonalzót vihetsz be. A két eszköz jó arra, hogy aláhúzd azt a feladatrészt, amit még nem sikerült elkészítened, utána könnyebb ide visszatalálnod. Másra nem nagyon tudod használni, szerintem. 

+1 tipp: Olyan feladatot válassz elsőnek, amelyik vakon is megy (pl.: szövegszerkesztés, prezentáció), hiszen az első jól sikerült feladat megnyugtatja az embert, aztán jöhetnek a nehezebbek. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Csak középszintű vizsga létezik.

– A vizsga délután kettőkor kezdődik, legkésőbb fél kettőre be kell érkezni.

– A vizsga három részből áll. Az első rész rövid kérdéseket tartalmaz, ezután következik egy úgynevezett szövegértési feladatsor, amely egy közösen megtekintett filmrészlethez kapcsolódik. Az utolsó, harmadik rész egy miniesszé megírása, amely valamiféle médiával kapcsolatos kérdéshez, problémához kötődik.

– Az érettségi vizsga kezdetekor levetítik a filmrészletet, majd az ehhez kapcsolódó kérdések rövid átnézése után még egyszer levetítik, és ha vizsgázok kérik, a vizsga vége előtt még egyszer megnézhetik. A vizsga összesen három órás (180 perc).

Tipp:  

– Jól, a részletekre is odafigyelve  nézd meg a levetített mozgóképet,   illetve minden feladatnál  fontos, hogy a válaszaidban használd a tanult szakkifejezéseket!

– A média miniesszé feladata  gyakran tartalmaz több kérdést: figyelj oda jól, és húzd alá azokat a kérdéselemeket, amelyekre mindenképpen válaszolnod kell az esszé írása közben!

Hozzászólások