Nyelvvizsga deákosként 2. – Magyarországon letehető vizsgák

Cikksorozatunk előző részében a LanguageCert nyelvvizsgáról olvashattatok részletesebben egy interjú formájában, ám fontos megemlíteni a többi, Magyarországon letehető nyelvvizsgát is. Ez a cikk kis útmutatást adhat azoknak, akik most terveznek vizsgázni.

A nyelvvizsgák általában négy fő részből tevődnek össze:

1.      Hallás utáni szövegértés

2.      Olvasott szövegértés

3.      Íráskészség

4.      Beszédkészség

Adódik a kérdés, hogy akkor miért vannak különböző nyelvvizsgatípusok, ha mindenhol ugyanazon négy szempont alapján tesztelnek? Nos, az oka az, hogy a felsoroltak közül minden nyelvvizsgarendszer másik pontra helyezi a hangsúlyt – vannak például beszédközpontúak, illetve olyanok is, ahol a nyelvhelyességnek van kiemelt szerepe. Az időbeosztás is vizsgánként változó, ahogyan az is, milyen formában lehet őket megcsinálni.

Összegyűjtöttünk nektek néhány nyelvvizsgát, rövid összefoglalókkal ellátva:

BME Nyelvvizsgaközpont

Ez a fajta nyelvvizsga letehető mind egy-, mind kétnyelvű formában, komplexen és szétbontva, azaz külön az írásbeli és külön szóbeli részt.
A BME angol nyelvvizsgák az életből vett szituációkkal mérik a nyelvtudást ahol a vizsgáztatóval kell beszélgetni. Az írásbelin a teszt kivételével lehet szótárt használni – ez a rész mindig hosszabb szövegekhez kapcsolódó feladatokból épül fel. Három típusa van: B1, B2 és C1. A kiállított bizonyítvány akkreditált.

Cambridge ESOL, British Council Hungary

Ezt a fajta nyelvvizsga kizárólag egynyelvű és komplex, de cserébe igen magas presztízsű, nemzetközileg elfogadott bizonyítvánnyal szolgál.
Öt típusa van: B1 (PET), B2 (FCE), B2 (FCE for Schools), C1 (CAE), C1 (CPE). Ezek papír alapúak, de lehetőség van számítógépen is vizsgázni Budapesten illetve Debrecenben is. A vizsgázók a gépen oldják meg az összes vizsgarészt (a hallott szövegértésnél fülhallgatóval lehet hallgatni a feladatot). A rendelkezésre álló idő végig látható a kijelzőn.  
A vizsga különlegessége továbbá, hogy ha jelentkezünk például B2-es nyelvvizsgára, és jobb szintet érünk el, akkor egy fokkal magasabb minősítést kaphatunk – ugyanez pedig érvényes arra is, ha kevés pontunk lesz, kiállíthatnak egy alacsonyabb szintű nyelvvizsga-bizonyítványt érte. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy államilag elismert nyelvvizsgát csak arról a szintről lehet kapni, amilyenre eredetileg jelentkeztünk.
Cambridge nyelvvizsga leginkább azoknak ajánlott, akik képesek sokáig koncentrálni, mivel csak az írásbeli rész több, mint öt órát vesz igénybe.

Forrás: Flickr, Angela Boothroyd

IELTS, British Council Hungary

Ugyanúgy, mint az előző nyelvvizsgánál, IELTS is egynyelvű, komplex formában lehet tenni. Ez az egyik leghíresebb angol nyelvvizsga, a különböző készségeket hétköznapi vagy tudományos szövegkörnyezetben méri. Lehetőség van honosítani, hogy államilag elismert alap-, közép- vagy felsőfokú bizonyítványt állítsanak ki – természetesen a vizsgán elért pontszámok alapján. Ehhez kérvény kell benyújtani a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak – a díja tízezer forint.
Két modul választható, Academic és General Training. Előbbit általában olyan külföldi felsőoktatási intézmények kérik, amelyek első és másoddiplomát adnak, utóbbit viszont angol nyelven történő középiskolai tanulmányok befejezéséhez, munkavállaláshoz vagy bevándorláshoz szükséges papírokhoz lehet szükséges.

DExam, Debreceni Egyetem, DExam Vizsgaközpont

DExam, államilag elismert vizsgát egynyelvű formában tehetünk, részvizsgákban és komplex módon egyaránt. A DExam sajátossága, hogy közép- illetve felsőfokon az általános témájú feladatok mellett az érdeklődési körünknek megfelelő modulfeladatokkal is találkozhatunk. A humánmodult olyan embereknek javasolják, akiket érdekel a társadalomtudomány és a művészetek, a reálmodult pedig értelemszerűen olyanoknak, akiket a technika és a természettudományok vonzanak. Mindezek ellenére a vizsga nem méri az adott témákban való jártasságot. Ez a fajta nyelvvizsga azoknak kedvez, akik nem szeretik a nyelvtani teszteket, mivel az egyáltalán nincs, illetve azoknak, akik szeretnének más vizsgázókkal együtt szóbelizni.

Euroexam, Euro Nyelvvizsga Központ

Euroexam nyelvvizsgát egynyelvű vagy kétnyelvű, komplex és részvizsgák által tehetünk, B1, B2 és C1-es szinten egyaránt. Elsősorban valós élethelyzetekből merített kommunikációs feladatokban kell számot adni a nyelvtudásról. Az írásbeli feladatai változatosak, sok rövid kérdéssel, nyelvtani teszt nélkül. A szóbeli során egy másik vizsgázóval kell beszélgetni, az egynyelvű pedig mindössze annyiban különbözik a kétnyelvűtől, hogy nincs benne mediation (közvetítés), amikor egy hallott vagy olvasott szöveget kell lefordítani, a fontos információk sikeres közlésére fókuszálva. A vizsga egyik legnehezebb része a hallás utáni szövegértés, így elsősorban azoknak ajánlott, akiknek ez nagyon jól megy – emellett tudni kell, hogy a komplex típusú nyelvvizsga három vagy négy óra, szinttől függően. Továbbtanuláshoz jó választás, mivel államilag és nemzetközileg is elismert.

Forrás: Unsplash, Emily Wang

ECL, Pécsi Tudományegyetem – Idegen Nyelvi Titkárság

Ezt a fajta nyelvvizsgát egynyelvű formában, komplexen is le lehet tenni, vagy akár külön az írásbelit és külön a szóbelit. A jelentkezőnek képesnek kell lennie hivatalos és személyes szituációkban egyaránt megállni a helyét. ECL nyelvvizsgát azoknak érdemes tennie, akik nem szeretik a nyelvtani teszteket – ugyanis itt nincs -, illetve akiknek gazdag a szókincse, hiszen az olvasott szövegértés sokszor nehezebb, mint más nyelvvizsgáké.
A nyelvvizsga nemzetközileg elismert bizonyítványt állít ki angol és német nyelvből.

TELC, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Minden bizonnyal már hallottatok róla, hogy a TELC nyelvvizsga megszűnik, és csak 2019. januárjában és februárjában lehet vizsgázni. Valójában a TELC frankfurti központja, a TIT szerződést bontott, de saját képviselettel folytatja a vizsgáztatást, azaz lesz TELC-nyelvvizsga. Ez a nyelvvizsga egynyelvű komplex, illetve bontott formában is letehető, nemzetközileg és államilag egyaránt elismert.Az írásbeli százötven perces, a szóbeli pedig nagyjából egy órát vesz igénybe. A TELC nyelvvizsga elsősorban azoknak kedvez, akik gyorsan tudnak szöveget olvasni és értelmezni, mivel a hosszú szövegekre csak kevés idő jut.

Origo, ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ

Origo, államilag elismert nyelvvizsgát – egynyelvű kivételével – bármilyen formában tehetünk, ez a legrégebbi magyarországi vizsgaközpont. A korábban „Rigó utcai”-ként emlegetett nyelvvizsgán kiemelt szerepe van a nyelvtani ismereteknek, ám a szóbelin, mikor a jelentkező a vizsgáztatóval kommunikál, a beszédkészség az elsődleges szempont, nem a nyelvhelyesség. Ez az egyetlen vizsgarendszer, ahol az alap- illetve a felsőfokú vizsgákon a jelentkezők háromszor is meghallgathatják a szöveget.

társalKODÓ, KJF Nyelvvizsgaközpont

A társalKODÓ vizsga államilag elismert, lehet egy-, kétnyelvű, komplex vagy bontott. Mindhárom szinten, alap-, közép- és felsőfokon egyaránt letehető.

Reméljük, sikerült egy kis segítséget nyújtani a választásban, de mindenképp kérjétek ki a tanárotok véleményét, és olvassátok el részletesen a kiszemelt nyelvvizsga hivatalos honlapját!

Hozzászólások
+ posts