Továbbtanulási és pontszámítási kisokos 6. – Az orvosi kar és az egészségügyi szakok

A cikksorozat további részeit itt találjátok.

 

Ebben a cikkünkben az egészségügynek megyünk kicsit a közelébe. Előbb pár ,,belsős” beszámolót olvashattok, majd pár pontszámítási példát és a tavalyi ponthatárokat.

 

Bármelyik szak is érdekel, egy biztos: ide azokat várják, akik hivatást és nem megélhetést keresnek. Ehhez elszántság és komoly tanulás kell, hiszen mások egészsége, élete, életminősége azokon az embereken múlik, akik majd ezeken a területeken dolgoznak.

 

Először egy szubjektív gondolatmenet egyik volt diákunktól:
 
“Az orvosi képzés és hivatás – véleményem szerint – az egyike a túlmisztifikált szakmáknak. Valójában semmilyen varázslat nincsen, minden betegség, minden gyógyszer és minden kísérlet mögött megfogható folyamatok állnak. Éppen ez adja azonban a hivatás nehézségét és a képzés hosszú idejét. Az egyetem számtalan kihívást állít elénk és főleg az első három-négy év alatt elsajátítandó tananyag mennyisége robosztus és ijesztő. Rengeteg kitartásra, lemondásra, szorgalomra és céltudatosságra van szükségem, hogy egy-egy vizsgán keresztül küzdjem magamat, annak tudatában, hogy még számtalan másik vizsga áll előttem. Nem ritka, hogy egy vizsgára napi tizenkét-tizenöt órát kell készülni, akár heteken keresztül. Ilyenkor előbb-utóbb megkérdőjelezem magamat, hogy egyáltalán akarom-e ezt csinálni és megéri-e ez nekem, mégis, a mérleg végül mindig jobbra billen. A számos negatívum mellett van pár pozitívum, melyek a szememben nagyon sokat érnek. A közösség rendkívül összetartó és a vizsgaidőszakokat egymást bátorítva és segítve próbáljuk túlélni. Szoros időbeosztás mellett – nem könnyen, de – lehet időt találni sportra, szociális életre és egyéb kikapcsolódásra, ami szükséges ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Végső soron pedig az orvosi fő célja, ami talán még a gyógyításnál is fontosabb: reményt adni a betegeknek.”
 
A másik információ pedig egy tájékoztató védőnőnktől, Grósz Károlynétől, aki a védőnőket tanít az Egészségtudomyányi és Szociális Képzési Karon.
 
“Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar a dél-alföldi régió legnagyobb egyetemének, a Szegedi Tudományegyetemnek önálló karaként működik. Az  intézményben több évtizedes múltra visszatekintő képzések mellett egészen új és egyedülálló szakok is megtalálhatóak. Képzési rendszer széles választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak egyéni életpályájuk megalapozásához, tanulmányaik elvégzéséhez, valamint támogatja a végzés utáni továbbképzést is. Modern oktatástechnikával felszerelt előadótermekkel, európai színvonalú laborokkal, gyakorló és demonstrációs termekkel, tanácsadó irodával, szakmai könyvtárral, valamint aktív tudományos élettel várják leendő diákjaikat.

Egészségtudományi képzések:

Ápoló szakirány

A képzés 8 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, oklevél megszerzésével zárul. Célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. A képzés során  szakmai gyakorlatokon az alábbi területeken vesznek részt a hallgatók: általános orvostan és szakorvostan, általános sebészet és szaksebészet, aneszteziológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, elmegyógyászat és pszichiátria, fül-orr-gégészet, gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, idősek gondozása és geriátria, intenzív terápia, közösségi ápolás, neurológia, onkológia, otthoni ápolás, oxyológia, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, terhesgondozás.

Gyógytornász szakirány

A képzés 8 féléves, nappali tagozaton folyik, oklevél megszerzésével zárul. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a mozgásszervi betegségek kezelési lehetőségeit, képesek gyógyító teamben dolgozva, rehabilitációs tervet készíteni és önállóan fizioterápiát biztosítani. Az oktatás első periódusában a hallgatók megismerik az emberi szervezet felépítését, egészséges és kórós működését, elsajátítják a fizioterápiás módszerek elméleti és gyakorlati alapjait. A második periódusban a klinikai ismeretek és az ehhez tartozó fizioterápiás vizsgálati és kezelési eljárások oktatása folyik, jelentős mennyiségű klinikai gyakorlattal. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a képzésben a betegségek megelőzése, amelyben az egészséges életmódnak, a rendszeres testmozgásnak kiemelkedő szerepe van. A gyógytornász-fizioterapeuta a természettudományok eszközeivel segít az egészséges embereknek – gyermekeknek, fiataloknak és időseknek – egészségük megőrizésében, a betegeknek és a sérülteknek pedig egészségük, minél nagyobb mértékben történő visszaszerzésében. Hivatásának gyakorlásához jó empatikus képességgel rendelkezik, nyitott mások problémáira.

Dentálhigiénikus szakirány

A képzés 8 féléves, nappali tagozaton folyik, oklevél megszerzésével zárul. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik önállóan végeznek preventív fogászati eljárásokat illetve fogorvosi kontroll mellett képesek klinikai beavatkozásokat is ellátni. A képzésben hangsúlyos tudományterületek: az élettudományok, a fogorvostudományok, az egészségtudományok, a magatartás- illetve viselkedéstudományok, valamint fő tantárgyak az egészségpedagógia és az egészségfejlesztés elmélete és gyakorlata.

Védőnő szakirány

A képzés 8 féléves, nappali tagozaton folyik, oklevél megszerzésével zárul. A védőnőképzés célja, olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel képesek a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén dolgozni. A képzés során számos, a védőnői munkára felkészítő tantárgy biztosítja a szakmai ismereteket. Erőteljes hangsúlyt kap az egészségnevelés- és fejlesztés, mentálhigiénés és iskola-egészségügyi ismeretek oktatása is. A képzés célja olyan az egészségügy, szociális és oktatási hálózat területén dolgozó szakemberek képzése, akik fel tudják ismerni a fenti területeken gyermek-, és serdülőkori mentális problémákat, valamint  képesek az egyén, a család és a rendszer szintjein konzultációt nyújtani.

Szociális munka alapképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek társadalmi változásokhoz és az emberek jólétéhez hatékonyan hozzájárulni. A szociális munkások az egyének, családok, csoportok, közösségek és környezetük közötti eredményes együttműködés, a társadalmi integráció érdekében dolgoznak. A képzés során a hallgatók szociológiai, társadalom- és szociálpolitikai, jogi, pszichológiai és egészségügyi ismereteket nyújtó tárgyak mellett a tudományos kutatásban is gyakorlatot szerezhetnek.
Ha szeretnél többet is megtudni ezekről a képzésekről keresd fel védőnődet az iskolában.
Várok mindenkit!
Grószné Ági védőnő”

Pontszámítási példák:

 

Most pedig nézzük, ha…

az orvosira készülsz:

Végig ötösöd volt a szükséges tantárgyakból (magyar, matek, töri, egy nyelv és egy természettudományos tárgy) = 100 pont
Az érettségi átlagod 80% volt = 80 pont.
Tanulmányi pontok: 180 pont.
Az érettségid a két kötelező emelt szintű tárgyból: biológia és kémia vagy fizika minimális ötösre sikerült, azaz 60 %, az érettségi pontod = 120 pont.
A plusz pontok, mivel 45% feletti volt az emelt szintű érettségid, mindegyikre járt az 50 pont =100 pont.
Tehát: összesen van 180+120+100= 400 pontod. Tavaly a szegedi orvosi kari állami finanszírozású képzési formára 427 pont volt a ponthatár. Azaz a minimális kitűnő érettségi még nem volt elég a bejutáshoz, önköltséges képzés pedig nem is indult.
Mi a teendő? Érdemes a középszintű (könnyebb) érettségit sem elhanyagolni, törekedni a 90%-hoz közeli eredményre, és természetesen a minél jobb emelt szintű érettségire. Ha teheted, csináld meg és értsd meg az eddigi összes feladatlapot a választott emelt érettségi tantárgyaidból.
 

gyógytornásznak készülsz:


Nagyjából négyes volt az átlagod volt a szükséges tantárgyakból (magyar, matek, töri, egy nyelv és egy természettudományos tárgy): = 80 pont.
Az érettségi átlagod 70 % volt= 70 pont.
Tanulmányi pontok = 150 pont.
Érettségi pontok (ezek közül választhatsz kettőt: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy), akár emelt szinten is. Nem mentél emelt szintre, a magyar és az informatika érettségid sikerült a legjobban: 85%-os lett = 170 pont.
Plusz pontok: van egy középfokú C típusú nyelvvizsgád angolból = 28 pont
Mivel az érettségi pontod magasabb, ezt duplázzák.
A pontjaid tehát: 170+170+28=368 pont. Tavaly az SZTE gyógytornász karára az államira 398, az önköltségesre 420 pont volt a minimum pont.

 

Mit tehetsz? Keményen tanulsz :), esetleg vállalkozhatsz egy emelt szintű érettségire. De vigyázz: ha abból a nyelvből szeretnéd, amelyikből nyelvvizsgád is van, akkor nem érvényesítheted mind a két plusz pontot: de az 50 pont (emelt szint) több, mint a 28 (középfokú nyelvvizsga).
Vagy bejelölsz más intézményeket is: a pécsi egyetemen ugyanez a szak csak 379 pont volt, a PTE zalaegerszegi intézményében csak 325 pont.
Ha más egészségügyi szak is érdekel: az SZTE-n ápoló és védőnői szakon is kb. 300 pont volt a felvételi határ.
Itt találod a tavalyi ponthatárokat, de ugye tudod, hogy az idén már nem ezek a ponthatárok lesznek? Azt majd csak júliusban ismerheted meg, amikor kiderül, bekerültél-e az áhított szakra.

 

 
 
Hozzászólások