A Deák története

Előzmény

A rendszerváltás idején országosan sokkal többen tartottak igényt gimnáziumi továbbtanulásra, így hozták létre Szegeden a Deák Ferenc Gimnáziumot.

Fotó: Szivák Barna, iDeák

Az épület

A szegedi Deák Ferenc Gimnázium 1988-ban kezdte meg működését, az Agyagos utca, valamint a József Attila sugárút által bezárt sarki területen, mely 1 hektár és 9014 négyzetméter. Novák Istvánt, a CSOMITERV főépítészét bízták meg az iskola tervének elkészítésével. Egy 24 tantermes, 800-tól 1000 fős befogadó képességű iskolát tervezett meg, melynek átadása 1988. augusztus 1-jén történt meg.

Névválasztás

Mikor a tantestület összegyűlt, három lehetséges név közül kellett választaniuk:

Klebelsberg Kuno, aki 1920-tól Szeged városának országgyűlési képviselője volt, emellett művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Károlyi Mihály, az első Magyar Köztársaság miniszterelnöke, majd köztársasági elnöke.
Deák Ferenc, a „haza bölcse”, az 1867-es Habsburgokkal való kiegyezés előremozdítója.
Klebelsberg Kuno nevének kiesése után (a nehéz kiejtés miatt) holtverseny alakult ki. Így az iskola első igazgatója, Dr. Kovács László bejelentette, hogy szavazata kettővel ér fel, így a Deák Ferenc név mellett döntött a tantestület.

Az iskolát Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Államok akkori nagykövete avatta fel.

Deák Ferenc Székely Bertalan 1869-es festményén.

Az iskola fejlődése

Az iskola fő irányvonala az idegen nyelvoktatás. A diákok lehetőséget kapnak arra, hogy diákcsereprogram keretén belül eljussanak Amerikába és Németországba. Ezeknek a nemzetközi kapcsolatoknak a révén látogatott el iskolánkba 1989-ben Frank Press, az USA Tudományos Akadémiái Egyesített Bizottságának Elnöke, és a NASA tiszteletbeli elnöki posztját töltötte be akkor.

Az iskola első igazgatója feltöltötte az iskolát értékekkel – minden értelemben. Beszereztek 64 televíziót, két teremnyi számítógépet, 42 komplett sífelszerelést, és egy berendezett stúdiót is létrehoztak. A tanárokat az akkori Ságvári Endre Gimnáziumból (ma SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola) hívták át, és a diákok más szegedi középiskolákból vagy gimnáziumokból iratkoztak át a Deákba.
Később Dr. Kovács József igazgató a hangsúlyt a hatosztályos gimnáziumi képzés folytatására helyezte. Igazgatósága alatt a Deák Gimnázium országosan jegyzett iskola volt, az országos listán a 13. helyet foglalta el.
Dr. Révész Mihály, 1996-tól 2001-ig töltötte be az igazgatói posztot az iskolában. Igazgatóságának első évében indult be egy angol tábor, Arden Campbell, akkori lektor vezetésével.
Az 1998/1999-es tanévben jött létre az informatikai szakirány, valamint egy új speciális nyelvi tagozat, a német, melyet 2001-ben követett a speciális spanyol, 2004-ben pedig a mozgóképkultúra és médiaimeret tagozat.
2008-ban ünnepelte iskolánk a fönnállásának huszadik, 2013-ban a huszönötödik évfordulóját, mindkét alkalommal egyhetes ünnepség- és rendezvénysorozat rendeztetett meg a gimnáziumban.

Tagozatok

Jelenleg az alábbi orientációk érhetőek el:
– magyar-angol két tanítási nyelvű
– speciális angol
– speciális spanyol
– speciális kezdő német
– speciális haladó német
– matematika-angol
– természettudomány
– mozgóképkultúra és médiaismeret
– humán és idegen nyelv
– általános

Eredmények

A Deák Ferenc Gimnázium szerepelt már az ország 100 legjobb középiskolája között, 2012-ben az országos rangsor 92. helyét szerezte meg; továbbtanulási indexe 89-90%-on áll. A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok diákjai végzős évükre 90-95 százalékban tesznek „C” típusú, felsőfokú állami nyelvvizsgát angol nyelvből, sőt ugyanez a szám az iskola egészére vonatkoztatva eléri a 67%-ot. Más nyelvek tekintetében az osztályok tanulóinak 70-80%-a rendelkezik egy vagy két nyelvvizsgával tanulmányainak utolsó évére. Ide kattintva elolvasható a deákos OKTV-döntősök névsora.

Csereprogramok

A gimnázium alapítása óta ápolja kapcsolatát a massachusetts-i Brooks Schoollal, ahol évente 4 diákunk csereprogram keretében tölt el 3 hónapot, majd a Brooks-ból érkeznek diákok iskolánkba.    
     
Forrás: dfg-szeged.hu/web/guest/tortenet

J. R.

 

Hozzászólások